23 listopada 2018

Polityka Prywatności RODO

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).
W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane
będą, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1pkt. a, b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych
punktów):
w celu realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej,
przechowywane będą przez okres 6 lat od daty zakończenia jej realizacji,
w celu przedstawienia oferty handlowej i wówczas będą przechowywane do czasu
wyrażenia sprzeciwu marketingowego,
w celu odzyskania należności z tytułu sprzedaży towarów i usług oraz abyśmy mogli tworzyć
statystyki, zestawienia i analizy na potrzeby własne; w tym zakresie dane osobowe będą
przechowywane przez okres 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na
danych osobowych w procesie windykacji.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwi realizację zamówienia lub prowadzenie działań marketingowych.
W przypadku przedstawicieli kontrahentów, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby
świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe,
prawne lub informatyczne.
Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:
dostępu treści swoich danych
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
przenoszenia danych
wniesienia sprzeciwu
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Żądania w tym zakresie mogą zostać złożone:
1.) pisemnie na adres: Colormix Marek i Renata Relich Spółka Jawna. 67-100 Nowa Sól ul. Kaczkowskiego
2.) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
colormix.ks@wp.pl
Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych
Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia.
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:
Colormix Marek i Renata Relich Spółka Jawna z siedzibą w Nowej Soli; ul Kaczkowskiego 2
67-100 Nowa Sól, zarejestrowana w KRS pod nr 0000063402, NIP: 9250007114; REGON: 006105243

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz akceptujesz Politykę Prywatności i politykę cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close